“ข้าวตราฉัตร” ส่งแรงใจเชียร์ สนับสนุนเติมฝันเยาวชนอัจฉริยะ ก้าวสู่ปีที่ 13

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 (ตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน) ทีบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (หรือ ข้าวตราฉัตร) เป็นผู้สนับสนุนหลัก โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (หรือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ)

และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ให้การสนับสนุน อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 13 ปี บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาการศึกษาเด็กไทย ซึ่งโครงการโอลิมปิกวิชาการนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเติมฝันให้แก่เด็กไทย พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ผู้มีความสามารถทางปัญญาให้กลายเป็นเด็กอัจฉริยะ น้อง ๆ ผู้แทนประเทศไทย กลุ่มนี้จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีค่าของประเทศ จะกลับมาตอบแทนประเทศไทยในอนาคต อย่างที่กล่าวว่า “เด็ก คือ อนาคตของชาติ”

นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจการค้าข้าวต่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการแข่งขัน ให้กับน้องๆ ผู้แทนประเทศไทย จำนวน 32 คน (7 สาขาวิชา) ภายในงานเลี้ยงส่งคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

ในปี 2559 นี้ ข้าวตราฉัตร ให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รวมมูลค่ากว่า 1,400,000 บาท (สนับสนุนโครงการโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง รวมมูลทั้งสิ้นกว่า 16 ล้านบาท)

ข้าวตราฉัตรขอส่งกำลังใจ ให้กับน้องๆ ผู้แทนประเทศไทย ให้คว้าชัยชนะ และนำเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทย