Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลด้วย QAD Manufacturing

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลด้วย QAD Manufacturing

ปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคที่มีแห่งความเปลี่ยนแปลงสำหรับนักอุตสาหกรรม


พลวัตทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยุ่งยากมากกว่าที่เคย ปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากความคาดหวังของผู้บริโภคและลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของระบบห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก ความกดดันจากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น กฎระเบียบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

กลยุทธ์ในการปฏิบัติการของอุตสาหกรรมจึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านไอที เพื่อให้แน่ใจได้ว่าองค์กรจะสามารถปรับตัวและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันต่อความต้องการของตลาด บริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า และสร้างรายได้ใหม่ๆ

แน่นอนว่า การริเริ่มระบบอัตโนมัติและการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจมีมานานหลายทศวรรษ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ อาทิเช่น IIoT, Machine Learning/AI และ หุ่นยนต์กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความพร้อมในการนำไปใช้และราคาที่เหมาะสมที่จะช่วยแก้ไขความท้าทายในการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน

Digital Transformation คืออะไร และทำไมต้องทำ

การยอมรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ยังอยู่ในเป็นช่วงเริ่มต้น หลายบริษัทกำลังวางแผนนำไปใช้ หรืออย่างน้อยก็กำลังพิจารณาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาช่วยเร่งการผลิต ปรับปรุงการผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้า เพิ่มความยืดหยุ่น รวมถึงการตอบสนองการทำงานที่รวดเร็ว โดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตมักจะเริ่มต้นด้วยโครงการต้นแบบเล็กๆ เช่น การใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร หรือ machine learning เพื่อทำนายคาดการณ์และการบำรุงรักษาให้ดีขึ้น การนำ IIoTไปใช้เชื่อมต่อเครื่องจักรเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิต หรือนำไปใชในการพัฒนาโครงการเพื่อปรับปรุงประสืธิภาพด้วยการใช้งานการวิเคราะห์ขั้นสูง

ถึงแม้ว่าหลายบริษัทจะประสบความสำเร็จในการนำระบบอัตโนมัติไปใช้ในการจัดการวัตถุดิบหรือกิจกรรมในส่วนการผลิต และปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลที่ได้ แต่บ่อยครั้งก็ยังคงติดปัญหาในการรับรู้ข้อมูลกระบวนการที่สำคัญเนื่องจากการขาดการเชื่อมต่อของกระบวนการผลิต ซึ่งบ่ยอครั้งเราจะพบว่าผ็วางแผนการผลิตและวางตารางเวลาการผลิตจะอาศัยสเปรดชีตในการวางแผนและจัดตารางเวลาสำหรับการผลิตรายวันด้วยสูตรคำนวณที่ซับซ่อนที่ได้จากข้อมูลของระบบ MRP

ผู้วางแผนด้านวัตถุดิบก็จะมีสเปรดชีตของตนเองในการจัดการกับซัพพลายเออร์ด้านวัตถุดิบที่จำเป็นต้องการในไลน์การผลิตและศูนย์ปฏิบัติงาน เมื่อติดตามกิจกรรมทางการผลิต เช่น ตัวจัดการวัสดุก็ไม่สามารถเชื่อมต่อไปสู่ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินได้ บางครั้งข้อมูลเกิดขึ้นภายหลังอีกหลายชั่วโมงด้วยรายละเอียดที่มีจำกัด กิจกรรมที่ไม่เชื่อมต่อกันนี้ก่อให้เกิดผลการำงานที่ไม่สอดประสานกัน นำไปสู่ความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิต ซึ่งผลต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญหรือการจัดการกับอุปสงค์และอุปทานในการผลิตรายวัน

นอกจากนี้ QAD Manufacturing ยังมีเทคโนโลยีทันสมัยช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านดิจิทัล โดย QAD Master Planning and Scheduling Workbench ช่วยให้ผู้วางแผนการผลิตสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันทีด้วยปลายนิ้ว ด้วยข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่จุดกำเนิดของความต้องการ แหล่งที่มาและสถานะของอุปทานระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบันรวมทั้งความพร้อมในการใช้งานของสินค้าคงคลังที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดของโครงสร้างผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการปรับระดับความต้องการโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาตามกำลังการผลิตที่มีอยู่ของทรัพยากรการผลิตโดยใช้วิธีต่างๆเช่น EPEI (Every Part Every Interval) โซลูชันด้านการผลิตของ QAD มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกัน ตั้งแต่งานการผลิตแบบแบทช์ การทำซ้ำและการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงการปรับแต่งระดับแมสหรือความต้องการในการผลิตแบบเซลลูล่าร์
ด้วยความสามารถใหม่ ๆ ในด้านความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถจัดการวัสดุสิ้นเปลืองในสายการผลิต ทั้งการจัดสรรการหยิบ การเคลื่อนย้ายและป้อนวัตถุดิบในการเพิ่มความสามมาถด้านอื่น ๆ

QAD Automation Solutions นำเสนอการจัดการข้อมูลในคลังสินค้า และหน่วยผลิตได้อย่างยืดหยุ่นและง่ายดาย ผ่านหน้าจอที่เรียบง่ายบนอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อกับกิจกรรมหลักโดยตรง รวมถึงโซลูชันการพิมพ์ฉลากที่สมบูรณ์ ขยายระบบได้ และมีความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสราหกรรมหรือความต้องการของบริษัทที่เฉพาะเจาะจงได้

ก้าวต่อไป

สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงมีมากมาย คุณจะเริ่มจากจุดไหน และคุณจะพัฒนาโครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่ระบบดิจิทัลในปัจจุบันสำหรับการดำเนินงานด้านการผลิตได้อย่างไร

มีนวัตกรรมมากมายที่จะเริ่มต้นโดยไม่ต้องลงทุนมาก เริ่มต้นเล็ก ๆ และในระดับท้องที่ เลือกความท้าทายเฉพาะหรือจุดที่สร้างปัญหาในแผนกหนึ่งหรือในโรงงานแห่งหนึ่ง แก้ไขปัญหาและพิสูจน์แนวทางแก้ปัญหา และทำให้การปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ได้รับ