กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง

Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง โดย 3 องค์กรใหญ่

3 องค์กรใหญ่อย่าง กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy3 ครั้งที่ 10 ตอน แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย

กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง
คุณชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาดานกิจการตางประเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย กลาวเปดกิจกรรม

 

กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง
ผูบริหารจากทั้ง 3 องคกรรวมกันมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และรศ.นพ. สมศักดิ์
เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 3 องค์กรร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กๆ ในกิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง โดยลงพื้นที่ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้สดใสด้วยการวาดภาพการ์ตูนพร้อมระบายสีรอบๆ โรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน เป็นจำนวน 350,000 บาท

ไม่เพียงเท่านี้ พนักงานจิตอาสายังร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กๆ โดยช่วยกำจัดเหา รวมถึงสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง เพื่อฟันสวยและรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ นอกจากนี้ยังได้ฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์งาน Pop-up น่ารักๆ อีกด้วย

 

กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง
พี่ๆ จิตอาสาทั้ง 3 องคกรชวยกันแตงแตมสีสันรอบๆ โรงเรียน

สำหรับโครงการ “Bhappy3” เป็นโครงการที่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 บริษัท ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งโครงการ Bhappy3 ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2555 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง

กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง

กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง

กิจกรรม Bhappy3 แต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง