Home / BUSINESS ANALYTIC / การศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 Ep.2หมดยุคที่ความรู้ 4 ปีในมหาวิทยาลัยจะหากินได้ทั้งชีวิต

การศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 Ep.2หมดยุคที่ความรู้ 4 ปีในมหาวิทยาลัยจะหากินได้ทั้งชีวิต

ความรู้และวิทยาการของโลกเปลี่ยนไปรวดเร็วมาก จนความรู้เดิมๆ ล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว ความรู้เก่ายังไม่ทันได้ใช้ ความรู้ใหม่ๆก็เวียนมาให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ลองถามคนที่มีวิสัยทัศน์เลือกเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เมื่อ 20 ปีแล้ว ถ้าพวกเขาไม่รู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด วันนี้เขาก็จะตามไม่ทันวิทยาการในปัจจุบัน

เด็กที่จบใหม่ในวันนี้ก็เช่นกัน ในสมัยก่อน เรามักมอง “ความรู้” ว่าเป็นสิ่งที่หยุดนิ่ง เราเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อไปรับการถ่ายทอด “ความรู้” จากอาจารย์ แล้วเราก็จบการศึกษา และนำ “ความรู้” นั้นไปใช้หากินชั่วชีวิต

แต่ความรู้ในโลกยุคใหม่ยิ่งมีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ตอนนี้ในโลกตะวันตกมีการพูดกันในทางนโยบายอย่างกว้างขวางถึงการวางโครงสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะทำอย่างไรให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมและฝึกทักษะใหม่ๆ ให้แรงงาน

Alvin Toffler นักธุรกิจและนักเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ มีคำพูดที่โด่งดังมากว่า

“คนไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่คนที่อ่านหรือเขียนหนังสือไม่ออก แต่เป็นคนที่ไม่รู้จักเรียน ถอดรื้อสิ่งที่เคยเรียน และเรียนรู้ใหม่”

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาอะไรในวันนี้ ความรู้ของคุณอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นที่คุณจะต้องมีทัศนคติของการเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอด

ที่มา :อาร์ม ตั้งนิรันดร thaipublica