กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลในงาน Thailand’s Smart Awards 2018

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลในงาน Thailand’s Smart Awards 2018 นำโดยคุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร เป็นตัวแทนรับรางวัลสาขากลยุทธ์การสร้างเสริมความสัมพันธ์ต่อลูกค้ายอดเยี่ยม ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์

 

โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับให้มีการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อแข่งขันในระดับนานาชาติ และถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปราถนา