กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรม ‘#KTAXASteplife’

กรุงไทย-แอกซ่า

 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรม ‘#KTAXASteplife’ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผ่านการแข่งขันนับก้าวเดินของพนักงานในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีผลรวมกว่า 118 ล้านก้าว และเปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นจำนวนเงินกว่า 237,000 บาท เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน