กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมพิเศษ ทะเวนย้อนรอยประวัติศาสตร์

กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมพิเศษ ทะเวนย้อนรอยประวัติศาสตร์

กรุงไทย-แอกซ่า กิจกรรม

 

บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมพิเศษ ทะเวนย้อนรอยประวัติศาสตร์ แก่พนักงาน เพื่อศึกษา เรียนรู้ พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านการเยี่ยมชม 3 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธบางลำพู และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

ที่กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา และภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย