กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม เปิดประสบการณ์น้อง ๆ บ้านนานาปีที่ 3

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม เปิดประสบการณ์น้องๆ บ้านนานาปีที่ 3 ตะลุยสวนสัตว์ และ Art in Paradise เชียงใหม่

นำโดยคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา และน้องๆ จากมูลนิธิพันธกิจเด็ก และชุมชนบ้านนานา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 ท่าน โดยบริษัทฯมุ่งหวังให้น้องๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ทั้งในด้านการเรียนรู้ และเสริมสร้างจินตนาการ เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา