Home / Tag Archives: GC

Tag Archives: GC

GC ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส สร้างเทรนด์รักษ์โลกแบบทันสมัย พร้อมด้วย สมาร์ท ออฟฟิศ เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้พนักงาน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC จัดเตรียมมาตรการสำคัญและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่โลกยังเผชิญวิกฤตโควิด-19 รวมถึงราคาน้ำมัน และสงครามทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัทฯ โดย GC ยึดหลัก 4 มาตรการสำคัญ คือ ความปลอดภัยของพนักงาน GC ยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานทั้งที่ประจำโรงงานและที่ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยให้พนักงานรักษาระยะห่างทางสังคม ( Physical Distancing) ด้วยการทำงานแบบ Work from Home อย่างน้อย 2 ใน 3 ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า การทำงานยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิม และ GC จะใช้นโยบายนี้ต่อไป ถือเป็น New Normal ที่เด่นชัดที่สุด …

Read More »

GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset Corporate Awards 2019

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Senior Vice President) สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2019 ในระดับ Platinum Award ซึ่ง GC ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3   เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ GC ยังได้รับรางวัล The Best Initiatives in Environmental Stewardship ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำสูงสุดขององค์กร ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ งานประกาศรางวัล The …

Read More »

“กสอ.- GC- สถาบันพลาสติก” ผนึกกำลังสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และสถาบันพลาสติก ผนึกำลังจัดกิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” หวังสร้างการรับรู้ในวงกว้าง พร้อมชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันที่ผลิตจากพลาสติก ต่อยอดโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง สำหรับกิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting your own Business)” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือสามประสานระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และสถาบันพลาสติก เล็งเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการสร้างสังคมผู้ประกอบรุ่นใหม่ด้านพลาสติก (Plastic Startup Community) อันมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยาว ซึ่งภาครัฐ …

Read More »