Home / News & Event (page 30)

News & Event

เอไอเอ ประเทศไทย ล่องใต้ ส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ”

เอไอเอ

เอไอเอ ประเทศไทย ล่องใต้ ส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” หลังที่ 35 ณ โรงเรียนบ้านทอน  จังหวัดนราธิวาส   เอไอเอ ประเทศไทย เดินทางเยือนจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เพื่อส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” หลังที่ 35 ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งเอไอเอ ได้ดำเนินการสร้างห้องสมุดและส่งมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ตามชุมชนที่อยู่ห่างไกลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอไอเอได้ส่งมอบ “ห้องสมุดเอไอเอ” ครบทั้ง 3 แห่งแล้ว ได้แก่ โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในปี 2558 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ในปี 2559 และแห่งล่าสุด ณ โรงเรียนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 …

Read More »

สาธุชนร่วมบุญธนชาตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร.10 แน่นวัดลพบุรี

ธนาคารธนชาต

ศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาต ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ที่วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) จังหวัดลพบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์สำหรับใช้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยได้ยอดทำบุญทั้งสิ้น 10,326,176.65 บาท   พิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.49 น. ท่ามกลางอากาศแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโภชองค์กฐิน ณ พระวิหารหลวง จากนั้นในเวลา 13.29 น. คุณศุภเดชเป็นประธานนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาต ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ก่อนที่ทางธนชาตจะมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 12 ทุน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลในจังหวัด 2 แห่ง   ธนาคารธนชาตอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงในจังหวัดต่างๆ …

Read More »

ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51) และเป็นปีแรก ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนับเป็นกรณีพิเศษที่ธนาคารกรุงเทพ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายไปถวาย ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีเดียวกัน ประกอบด้วย วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูล วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส และวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา สำหรับประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดย เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร …

Read More »

บ.กลางฯจัดกิจกรรม“เดินตามรอยเท้าพ่อ”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน “เดินตามรอยเท้าพ่อ”  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พาคณะสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกิจกรรม“เดินตามรอยเท้าพ่อ”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเข้าเยี่ยมชมโครงการ “ชั่  งหัวมัน ตามพระราชดำริ” จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเยี่ยมชม “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สืบเนื่องมาจากพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดและสะดวก ทำง่ายและสามารถนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย นักสิ่งแวดล้อมที่เดินตามรอยพระบาทอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง มาบรรยายถึงความเป็นมาของโครงการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกด้วย นอกจากนี้ คณะบริษัทกลางฯ และสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญมากของจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อถวายสังฆทานหมวกกันน็อก ตามโครงการ“รักพ่อรักความปลอดภัย”แด่พระภิกษุสงฆ์ …

Read More »

“SCBS Infinite Wealth Program”หลักสูตรบ่มเพาะนักลงทุน

บล.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 4 บ่มเพาะนักลงทุน พร้อมลงมือปฏิบัติในสนามจริงอย่างมืออาชีพ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) จัดพิธีปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 4 (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อปั้นนักลงทุนคุณภาพรุ่นใหม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์บ่มเพาะนักลงทุนให้มีคุณภาพ พร้อมลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันการลงทุนจริงได้อย่างมืออาชีพ โดยมี ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 60 คน พร้อมผู้บริหารโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

Read More »

เบริล 8 พลัส ส่ง 2 โซลูชั่น เสริมศักยภาพธุรกิจเข้าถึงลูกค้ายุคดิจิทัล

หลังประสบความสำเร็จกับการเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยได้ออกแบบและส่งมอบโซลูชั่นคลาวด์ไปกว่า 200 โปรเจกต์ ให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 100 ราย ทั้งยังเป็นพันธมิตรเพียงรายเดียวของเซลส์ฟอร์ซในภูมิภาคเอเชียที่ให้บริการโซลูชั่นคลาวด์จากเซลส์ฟอร์ซแบบครบวงจร และยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรอันดับต้น ๆ ของกูเกิล คลาวด์ในภูมิภาคเอเชีย มาวันนี้ “เบริล 8 พลัส” ได้รุกต่อยอดความสำเร็จให้กับตลาดอีกครั้ง ด้วยการส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ “Integra8” และ “Bo” เสริมศักยภาพธุรกิจสามารถเข้าถึงความต้องการลูกค้าได้อย่างลึกล้ำยิ่งขึ้น ท่ามกลางกระแสข้อมูลในโลกยุคดิจิทัล “การทำธุรกิจในปัจจุบันเทคโนโลยีนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ เพราะความต้องการลูกค้าหลากหลายและต้องสามารถให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเทคโนโลยีคลาวด์สามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้ลงตัวที่สุด” ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง เบริล 8 พลัส กล่าว สำหรับ Integra8 (อินเทกรา เอท) เป็นการนำระบบคลาวด์ CRM มาพัฒนาต่อยอดเพื่อรองรับงานขายที่ใช้นวัตกรรมคลาวด์เต็มรูปแบบสำหรับพนักงานขายภาคสนาม ผ่านแอปพลิเคชั่นบนดีไวซ์พกพา โดยเป็นโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนการขาย เช่น เช็กสต๊อก การรับคำสั่งซื้อสินค้า วิเคราะห์ข้อมูลประวัติลูกค้า วิเคราะห์สถิติยอดขายและการชำระเงิน …

Read More »

10 นักธุรกิจหญิงเก่ง รับรางวัล”ผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560”

10 นักธุรกิจหญิงเก่ง รับรางวัล”ผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560”   คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชา ชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชื่นชม 10 นักธุรกิจหญิงที่มีผลงานโดดเด่นในอาเชียน ซึ่งนำโดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกุล คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ คุณอลิสา พันธุศักดิ์ คุณระริน อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ คุณสมน ชคัตธาดากุล คุณพรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ คุณกนิดา เสนีย์ ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Outstanding ASEAN Women …

Read More »

ธนาคารกรุงเทพ มอบวิทยุแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 4

BBL ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ มอบวิทยุแดงสนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 4 สร้างความแข็งแรงเครือข่ายประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคใต้   อภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และจินดา วงศ์สุวรรณวารี ผู้จัดการภาคใต้ 1 พร้อมผู้จัดการสาขาในพื้นที่ภาคใต้ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบวิทยุเครื่องแดง จำนวน 100 เครื่อง แก่ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และพันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 5 และผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในภารกิจสร้างความแข็งแรงให้กับเครือข่ายประชาชน ในเขตเศรษฐกิจหลักพื้นที่ภาคใต้ โดยธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุน “เครือข่ายภาคประชาชน” ที่จัดตั้งขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยการใช้วิทยุเครื่องแดงเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักให้เครือข่ายประชาชน เป็นหู เป็นตา สื่อสารแจ้งเหตุสงสัยให้สามารถสะกัดเหตุการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักในจังหวัดภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

Read More »

มอบเงินสินไหมทดแทน

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

จันทร์รุ่ง ศรีตระกูลช่าง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบัน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด พร้อมด้วย ดนัย เพ็ชรชนะ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมมอบเงินสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัย โครงการ Auto Loan Protection จำนวน 224,692.80 บาท แก่คุณมนิต ครุธหอม  ผู้ทำประกัน ณ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด สาขาเชียงราย

Read More »

5 เหตุผล ทำไม Open Innovation Center โดย SCG สามารถพลิกโฉมวงการนวัตกรรมได้จริง

Open Innovation Center

ถึงจะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นาน สำหรับ “Open Innovation Center” โดย SCG แต่ก็สามารถสร้างกระแสความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นกับแวดวงนวัตกรรมได้ไม่น้อย เพราะนอกจากความมุ่งมั่นของSCG ที่ต้องการตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนแล้ว เหตุใดศูนย์ฯ แห่งนี้จึงถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการนวัตกรรมอย่างแท้จริง ต้องมาติดตามไปพร้อมกัน…   เหตุผลแรก คือ การเป็นศูนย์กลางที่พร้อมเปิดรับความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับทุกหน่วยงาน ให้เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งพื้นที่กว่า 1,600 ตร.ม. ออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่ 1.) โซนจัดแสดงผลงาน เพื่อต่อยอดการวิจัยระหว่างนักวิจัยเอสซีจีและพันธมิตร 2.) โซนห้องสัมมนาและห้องประชุม เพื่อใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 3.) ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจของเอสซีจีใช้วิจัยและพัฒนา 4.) โซนออฟฟิศ สำหรับนักวิจัยและทีมประจำศูนย์ของเอสซีจี เหตุผลที่ 2 คือ การตั้งอยู่ในแหล่งต้นกำเนิดนวัตกรรมเพื่ออนาคต คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของนักวิจัยกว่า 3,000 …

Read More »