Home / News & Event (page 3)

News & Event

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางภควิภา เจริญตรา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

Read More »

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สร้าง Data Lake และ AIยกระดับบริการผ่านช่องทางดิจิตอล

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สร้าง Data Lake พร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI – Artificial Intelligence) มาวิเคราะห์และออกแบบการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าผ่านช่องทางดิจิตอล ให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยหวังจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิตตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

Read More »

เอสซีจีคว้า 2 รางวัล “MAT Award 2018”

“ความเข้าใจลูกค้า” เป็นหัวใจสำคัญ ผลักดันให้เอสซีจีคว้า 2 รางวัล “MAT Award 2018”ด้านอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง (Real Estate) และธุรกิจเพื่อสังคม (Sustainable Marketing)จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย พร้อมมุ่งมั่นนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาใช้ยกระดับการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า

Read More »

BKI คว้ารางวัล Distinguished awards

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Distinguished awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/Service Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านสินค้าและการบริการ ซึ่งคัดเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศกว่า 1,000 องค์กร   โดยกรุงเทพประกันภัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและการบริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด เน้นการนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน …

Read More »

IRPC ติดอันดับ TOP 50 บริษัทที่มีธรรมาภิบาล (CG) ดีที่สุดในอาเซียน

ปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards เป็นครั้ง 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินในระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 2017 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Read More »

TTW ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืนคว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ตอกย้ำการบริหารงานบนความยั่งยืน คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Read More »

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัคร “นักออมเพื่อให้” วันแรก

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัคร “นักออมเพื่อให้” วันแรก  ประชาชนสนใจร่วมสมัครสานต่อพระราชจริยวัตร “กษัตริย์นักออม” ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างคึกคัก

Read More »

เปิดฉากงาน “GSB Smart SMEs Smart Startup 2018” หนุนทุน-เพิ่มโอกาส-ต่อยอดธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพยุคใหม่

เริ่มแล้วงาน“GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018”งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพ SMEs และสร้างเสริม Startup ไทย บุกโลกดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางพัฒนาเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพภายในภูมิภาคอาเซียน

Read More »

คณะกรรมการ BKI แต่งตั้งชัย โสภณพนิช นั่งประธานกรรมการ และอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ขึ้นนั่งซีอีโอ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท   พร้อมทั้งแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้ง ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้อำนวยการใหญ่ …

Read More »

เผยโฉมสุดยอดไอเดียจาก Hackathon ครั้งแรกของเอสซีจีภายใต้แนวคิด “Passion for Open Innovation”

เพราะโลกหมุนเร็วกว่าที่คิด องคาพยพธุรกิจจึงต้องตั้งรับ-ปรับตัวให้ทันคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่นเดียวกับเอสซีจีที่เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้มาร่วมพัฒนานวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ในกิจกรรมสุดท้าทายอย่างการแข่งขัน “Hackathon” ภายใต้แนวคิด “Passion for Open Innovation” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท พร้อมโอกาสต่อยอดไอเดียร่วมกับเอสซีจี จากการแข่งขันด้านไอที สู่การประชันไอเดียธุรกิจที่สร้างสรรค์ กิจกรรม “Hackathon” มาจากการรวมคำว่า Hack กับ Marathon โดยมีจุดเริ่มต้นจากคนแวดวงไอทีที่รวมตัวกันเพื่อ Hack หรือเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่กำหนดเหมือนการแข่งขันมาราธอน แต่ปัจจุบัน Hackathon ได้รับการยกระดับไปเป็นการแข่งขันเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรก็ได้ภายใต้โจทย์ที่กำหนด ทำให้งานนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งฝั่งของผู้จัดการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขัน โจทย์สุดท้าทายจากเอสซีจี เพื่อตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเปิดรับความร่วมมือ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ลูกค้าทั้งกลุ่มธรกิจและผู้บริโภคอย่างเอสซีจี จึงตั้งใจที่จะจัดการแข่งขัน “Hackathon” ครั้งแรกนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนหลากหลายอาชีพแบบไม่จำกัดอายุ ทั้ง Business planner หรือผู้มีใจรักในการเขียนแผนธุรกิจหรือคิดกลยุทธ์การตลาด รวมถึง User experience และ User Interface …

Read More »