Home / News & Event

News & Event

ได้สวมครุยดั่งใจหวัง ถ่ายรูปพร้อมหน้า “น้องดา” สาวม้งใฝ่ดี เผยชีวิตก่อนคว้าปริญญาวิศวกรรมศาสตร์

อีกหนึ่งตัวอย่างดี ๆ “น้องดา” นางสาวธมลวรรณ แซ่ว่าง สาวม้ง ใฝ่ดี จากอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สู้ชีวิต ด้วยความเพียร จนสำเร็จการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.58

Read More »

ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดีตามรอยศาสตร์พระราชา

ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา พาเยือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์เยาวชนแห่งการเรียนรู้

Read More »

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ลาออกทุกตำแหน่งใน TMILL รับงานการเมือง

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) TMILL ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อชี้แจงแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบว่าดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) TMILLเนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีผลทันทีทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานและการดําเนินกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

Read More »

อาคเนย์ มอบสิทธิพิเศษลูกค้าทรูบิสิเนส รับฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุ พร้อมแพคเกจประกันราคาพิเศษ

นางภารณี เชิดวิศวพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บมจ.อาคเนย์ประกันภัย หนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ ทรูบิสิเนส โดย นายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ด้านลูกค้าธุรกิจองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบสิทธิพิเศษเอาใจลูกค้าทรูบิสิเนส เพียงสมัครแพ็กเกจทรูมูฟ เอช หรือทรูออนไลน์ 799บาท/เดือนขึ้นไป รับฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท และส่วนลดแพคเกจผลิตภัณฑ์ประกันราคาพิเศษ อาทิ อาคเนย์ SME 2U สำหรับลูกค้าธุรกิจ และ อาคเนย์ PA 2U ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองครบทุกความต้องการ ตอบโจทย์ธุรกิจ เติบโตอย่างมั่นใจด้วยประกันภัยจากอาคเนย์

Read More »

แบรนด์แอมบาสเดอร์ธนาคารออมสิน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานประกวด GSB Brand Ambassador 2019 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อค้นหาพนักงานดาวเด่นทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร โดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายนพพร บุญลาโภ ดร.สมพร สืบถวิลกุล Mr.Denis Chong-Boon Lim เขมนิจ จามิกรณ์ พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

Read More »

GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต

5 ทีมสตรีทฟู้ดที่ได้รับรางวัล “GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต” (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “ซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋น” ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท

Read More »

คนดัง แห่รับรางวัล ‘ราชมงคลสรรเสริญ 2562’

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562ครั้งที่ 20 เพื่อประกาศยกย่องบุคคลผู้กระทำคุณงามความดี เป็นแบบอย่างของสังคม และเพื่อสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่กระทำคุณงามความดี รวมถึงสร้างผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น

Read More »

ธ.ออมสิน บริจาคเงินสมทบกองผ้าป่ามหากุศลร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล มอบเงินบริจาคสมทบกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร โดยการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท โรงพยาบาลสามารถระดมทุนได้ 280 ล้านบาท แต่ยังขาดงบประมาณอีก 120 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าได้ โดยมีจำนวน 99,999 กองๆละ 999 บาท หรือบริจาคตามศรัทธา ผ่านบัญชีธนาคารออมสินสาขาบ้านแพ้ว ชื่อบัญชี “ทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 0 202 8843 7971 เมื่อเร็วๆนี้    

Read More »

TMILL เปิดบ้านต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

Read More »

เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก. ต้อนรับน้องใหม่ปี’62

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดง ละครเวที เรื่อง “เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก .” แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าจนจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ อาทิ มารยาทในห้องเรียน ชีวิตเด็กหอ หาความรู้นอกห้องเรียน หรือใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและลดมลภาวะ เป็นต้น ซึ่งนักแสดงทั้งหมดเป็นรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม มฉก. บางพลี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Read More »