Home / News & Event

News & Event

10 สาเหตุของความล้มเหลวในการทำ Digital Transformation ขององค์กร

ทุกธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน องค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัล

Read More »

ทิพยประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562

สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

Read More »

ปตท. สนับสนุนงาน Bangkok Foresight 2030

ปตท. สนับสนุนงาน Bangkok Foresight 2030 ผลักดัน “กรุงเทพ” เป็นมหานคร แห่งการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตคนเมือง

Read More »

AI Accelerator เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร

RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยเป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร

Read More »

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 121 บวงสรวงศาลหลักเมือง

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย และกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 121 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกราบสักการะและบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาส ที่วันที่ 21 เมษายน วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และเป็นวันทำพิธียกเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ยังได้กราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

Read More »

HPE ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้าง “ปัญญาประดิษฐ์ AI” สำหรับEEC

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลัง “ปัญญาประดิษฐ์ AI” ของประเทศออกแบบระบบควบคุมเมืองอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

Read More »

จ่ายค่าสินไหมทดแทน

บริษัทกลางฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง แก่ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 11-17 เมษายน 2562)

Read More »

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดพิธี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี จัดพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 17 เมษายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง และทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี รวมถึง พระองค์ยังฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ มีการสร้างถนนและขุดคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม รวมถึงส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของประชาชน   โดยมี พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช อดีต ผบ.ทร. แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม คุณบุญช่วย น้อยสันเทียะ …

Read More »

สุดเจ๋ง เด็ก มทร.ธัญบุรี เผยรายได้ 6 หลัก ระหว่างเรียนนำเสนอไลฟ์สไตล์รูปแบบ ‘วีดีโอ’

“เราต่างรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขบ้างอย่างได้ แต่สิ่งที่จะพาเรากลับไปดูความทรงจำที่มีค่าได้ดีที่สุด คือวีดีโอที่บันทึกไว้นั่นเอง” เป็นนิยามที่มาที่ไปสำหรับเจ้าของแฟนเพจ I AM GAME ผู้นำเสนอไลฟ์สไตล์ในรูปแบบวีดีโอ ในแวดวงการศึกษา ดนตรี แฟชั่นและผู้จัดงานสำคัญ ไว้วางใจให้เขาและทีมงานได้ประลองฝีมือล้ำ ๆ จนแทบไม่มีคิวว่าง  

Read More »