Home / News & Event / ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จับมือ แบรนด์ ซันโทรี่ เปิดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่” ปีที่ 17

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จับมือ แบรนด์ ซันโทรี่ เปิดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่” ปีที่ 17

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จับมือ แบรนด์ ซันโทรี่ เปิดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่” ปีที่ 17
BRAND’S Passion Icons “อองตวน-นักมวยไทยไฟท์ และ แป้ง-zbing z. เกมแคสเตอร์หญิง”
ชวนเยาวชนร่วมทำดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จับมือ แบรนด์ ซันโทรี่ เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต รุ่นใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้น พร้อมกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตเดิมเพิ่มการบริจาคจากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง หรือต่อเนื่องทุก 3 เดือน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติขาดแคลนเลือด  สานต่อโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่” ปีที่ 17

โดยส่ง “อองตวน-นักมวยไทยไฟท์ และ  แป้ง-zbing z. เกมแคสเตอร์หญิง” BRAND’S Passion Icons ตัวแทนคนรุ่นใหม่ จากสาขาอาชีพที่ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้ทำในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่และประสบความสำเร็จ ได้มาเชิญชวนเยาวชนไทยบริจาคโลหิต ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคจำนวน 66,000 ยูนิต มุ่งกลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” พร้อมประกวดวิดีโอคลิปและการออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และภาพถ่ายเพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทุนการศึกษา

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตโดยสร้างจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” และรณรงค์จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปริมาณเพิ่มขึ้น สามารถสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ ดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงร่วมกับ บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560 (BRAND’S Young Blood 2017) ปีที่ 17 เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้ร่วมทำความดีโดยการบริจาคโลหิต ทางโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 66,000 ยูนิต จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศและเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งเป้าหมายการจัดหาโลหิตทั้งประเทศ คือ 2,046,000 ยูนิต และเป็นการจัดหาโลหิตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 696,000 ยูนิตต่อปี ส่วนภูมิภาคต้องจัดหา 1,350,000 ยูนิตต่อปี
จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งปริมาณการใช้โลหิตนั้นจะเพิ่มขึ้น 8-10 % ทุกปี ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 

จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายและภาคีร่วมในการสร้างกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิต เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวผู้บริจาคโลหิต และเพื่อโลหิตที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ สถิติผู้บริจาคโลหิตปีที่ผ่านมา มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 60 หรือราว 200,000 คน ผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง ร้อยละ 6 หรือราว 20,000 คน จึงต้องการรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิต
เพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตมากขึ้นจากปีละ 1 ครั้ง เพิ่มเป็น 2 ครั้ง จนถึง 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

กชกร แก้วศรชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด กล่าวว่า แบรนด์มุ่งมั่นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน และตระหนักถึงความจำเป็นของสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตที่ใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญร่วมร่วมทำความดีโดยการบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิต โดยการสร้างจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ รวมทั้งเพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตบริจาคโลหิต เป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทางโครงการได้ส่ง “อองตวน-นักมวยไทยไฟท์ และ แป้ง-zbing z. เกมแคสเตอร์หญิง” BRAND’S Passion Icons ของแบรนด์ซุปไก่สกัด ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จากสาขาอาชีพที่ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้ทำในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่และประสบความสำเร็จ ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้ร่วม บริจาคโลหิตกันมากขึ้น

 

นอกจากนี้ทางโครงการยังจัดให้มีโรดโชว์ ระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เดือนมิถุนายน 2561 ตามหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 57 แห่ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย

 

ที่สำคัญแบรนด์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อรณรงค์ การบริจาคโลหิต กับโครงการประกวด “วิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต การออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic”

 

ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” เพื่อกระตุ้น
และสร้างจิตสำนึกในการเป็น “ผู้ให้” ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมบริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษา เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560